Fotografie
Wesele Żuławskie z XVII wieku - 13.07.2012

Wesele Żuławskie z XVII w. - śpiewogra

W widowisku historycznym przedstawiamy portrety kilku Żuławian żyjących w XVII w., ich sprawy codzienne, gospodarcze i społeczne; pokażemy - w jakiejś mierze - jak wspólnota wiejska, w oparciu o ustanowione prawa, rozwiniętą kulturę społeczną i system respektowanych wartości, przezwycięża różne problemy i wzbogaca swoje zasoby materialne i duchowe
Chcemy tym samym, przywołać to szczególne dziedzictwo ludzi, którzy przed wiekami tworzyli ten region i wpisać w obieg kultury współczesnych Żuławian.

W pierwszej części widowiska skupiamy się na prezentacji różnych dziedzin kultury: społecznej, gospodarczej i rodzinnej. Przedstawiane postaci podlegają do dzisiaj aktualnym dylematom
i nastrojom - samotności, wyboru drogi życiowej i miłości. Uczucia te wyrażają piękne słowa pieśni, nie tylko z epoki ale także skomponowane specjalnie do spektaklu.

W drugiej przedstawiamy samo wesele z pieśniami, muzyką i tańcami weselnymi z epoki. W proporcji do posiadanych źródeł historycznych i środków pokazujemy również odtworzone stroje z epoki prezentujące różne trendy mody panujące w XVII w. To wszystko stanowi dziedzictwo kulturowe społeczności żuławskiej, wpisane integralnie w kulturę Miasta Gdańska, promieniującego na obszar swoich ziemskich własności.

 

    
    
    
    
    
    
Biuletyn Informacji Publicznej

Zobacz:

 

Partnerzy:

  

 

                   

         

 

 

 

 

Zadzwoń do nas
(0 58)  682 32 07