Kajaki

Sekcja kajakowa „Szuwarki” działa przy Centrum Kultury i Sportu od maja 2010 r. Skierowana jest do uczniów szkół podstawowych. Zajęcia prowadzi instruktorka kajakarstwa Emilia Chamerska (Instruktor Turystyki i Rekreacji stopnia I Polskiego Związku Kajakowego). Nad bezpieczeństwem młodych kajakarzy czuwa starszy ratownik, Zbigniew Śliwiński.

Nauka odbywa się w kajakach 1-osobowych – są to 3-metrowe polietylenowe łódki Diablo Cerro. Działalność sekcji obejmuje trzy rodzaje zajęć: na basenie, na rzece oraz spotkania w siedzibie CKiS.

Zajęcia na basenie trwają od września do czerwca i odbywają się w każdą środę w godz. 16.00-16.45 na basenie przy Szkole Podstawowej Nr 3 (ul. Matejki 1). Podczas tych zajęć członkowie sekcji doskonalą swoje umiejętności pływania wpław, a pływając w kajakach zapoznają się z techniką wiosłowania, uczą poprawnych zachowań po wywrotce, wzajemnej asekuracji, eskimoski.

Zajęcia na rzece odbywają się na rzece Raduni od kwietnia do czerwca i od września do listopada.

Szczegóły dotyczące działalności sekcji i zapisów
można uzyskać u Pani Emilii Chamerskiej:
em.chamerska@gmail.com