Kajaki

Sekcja kajakowa „Szuwarki” działa przy Centrum Kultury i Sportu od maja 2010 r. Skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Zajęcia prowadzi instruktorka kajakarstwa Emilia Chamerska (Instruktor Turystyki i Rekreacji stopnia I Polskiego Związku Kajakowego). Nad bezpieczeństwem młodych kajakarzy czuwa starszy ratownik, Zbigniew Śliwiński.

Nauka odbywa się w kajakach 1-osobowych – są to 3-metrowe polietylenowe łódki Diablo Cerro. Działalność sekcji obejmuje trzy rodzaje zajęć: na basenie, na rzece oraz spotkania w siedzibie CKiS.

Zajęcia na basenie trwają od września do czerwca i odbywają się w każdy piątek w godz. 16.00-16.45 na basenie przy Szkole Podstawowej Nr 3 (ul. Matejki 1). Podczas tych zajęć członkowie sekcji doskonalą swoje umiejętności pływania wpław, a pływając w kajakach zapoznają się z techniką wiosłowania, uczą poprawnych zachowań po wywrotce, wzajemnej asekuracji, eskimoski.

Zajęcia na rzece odbywają się na rzece Raduni od kwietnia do czerwca i od września do listopada. Uczestnicy podzieleni są na trzy grupy pod względem posiadanych umiejętności. Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 15.00 – 18.00 i środy w godzinach 16.00 – 18.00.

  1. Grupa początkująca obejmuje osoby, które nigdy nie pływały kajakiem 1-osobowym. Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa na wodzie i opanowanie techniki wiosłowania na wodzie stojącej i o słabym, ustabilizowanym nurcie.
  2. Grupa średnio-zaawansowana to osoby, które potrafią już manewrować kajakiem na wodzie stojącej i o słabym, ustabilizowanym nurcie. Celem zajęć jest utrwalanie posiadanych umiejętności i ukierunkowanie na egzamin praktyczny na I stopień umiejętności według Polskiego Systemu Kwalifikacji Kajakowych.
  3. Grupa zaawansowana I stopnia to młodzież, która pozytywnie przeszła dwa poprzednie cykle szkolenia i przygotowuje się do uzyskania Certyfikatu umiejętności kajakowych II stopnia wg PSKK.

Szczegóły dotyczące działalności sekcji i zapisów
można uzyskać u Pani Emilii Chamerskiej:
em.chamerska@gmail.com