Opłaty za zajęcia

Zgodnie z Zarządzeniem 22/2016 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim z dnia 30 grudnia 2016 roku:

Z dniem 1 stycznia 2017 roku wstrzymuje się do odwołania pobieranie opłat za uczestnictwo w zajęciach sekcji kulturalnych.