Konkursy i przetargi

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zorganizowanie i obsługę Parku Rozrywki podczas eventu: XXXIII Dni Pruszcz Gdańskiego na zasadach wyłączności

 

W dniu 04.03.2022 r. komisja konkursowa rozpatrzyła oferty, które wpłynęły na konkurs ofert na zorganizowanie i obsługę Parku Rozrywki podczas eventu pod nazwą : XXXIII Dni Pruszcza Gdańskiego na zasadach wyłączności wraz ze sprzedażą biletów. Po wnikliwej ocenie przyjęto ofertę firmy Lunapark Triska Ludwik Triska, 198 00 Praga 9, ul. Bastyiska 458, NIP 5263054131, REGON 16922387 cz.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na obsługę gastronomiczną imprezy XXXIII Dni Pruszcz Gdańskiego na zasadach wyłączności

 

W dniu 18.03.2022 r. komisja konkursowa rozpatrzyła oferty, które wpłynęły na konkurs ofert na obsługę gastronomiczną imprezy: XXXIII Dni Pruszcza Gdańskiego na zasadach wyłączności. Po wnikliwej ocenie przyjęto ofertę firmy Firma Moment Media Marcin Rusek, ul. Nowa 6, 05-420 Józefów, NIP 826-171-96-45, REGON 017257763

 

                           

PRZETARG

 

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim ogłasza

Przetarg na sprzedaż środków trwałych w postaci LINIOWEGO ZESTAWU NAGŁOŚNIENIOWEGO NEXO Geo S

 
 

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdańsk, ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych w postaci LINIOWEGO ZESTAWU NAGŁOŚNIENIOWEGO NEXO Geo S (składowe jak poniżej)na następujących zasadach:

  1. termin składania ofert: (15.07.2022) godzina 10.00
  2. miejsce przetargu i składania ofert: siedziba sprzedawcy, oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z adnotację: Oferta na liniowy zestaw nagłośnieniowy Nexo Geo S,
  3. wysokość ceny wywoławczej: 147 600,00, wysokość wadium: 10% ceny wywoławczej,                       tj .14 760,00zł,
  4. wadium należy wpłacić gotówką w siedzibie sprzedającego lub na jego konto bankowe:                       53 8335 0003 0100 2158 2000 0010  nie później niż na 5 dni przed  upływem terminu do składania ofert,
  5. wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,
  6. wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny; jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia,
  7. otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2022 godzina 12.00

 

 

LINIOWY ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY NEXO Geo S obejmuje

Nexo Geo S 805          18

Nexo Geo S830           2

Rama zawiesiowa – Geo BUMPER                   2

Skrzynia Transportowa na Geo S (5szt) na kołach.      4

Nexo RS15                      10

Platforma transportowa na kołach               5

Pokrowiec na 2x Nexo RS15      4

Nexo NXAMP 4×4      2

Rozdzielnia Prądowa Eurolite SB 1050      1

Skrzynia transportowa Amprack 10U na kołach          1

Okablowanie głośnikowe do GeoS 4pin->2x2pin       2

Okablowanie głośnikowe do GeoS – łącznik 0.5m      16

Okablowanie głośnikowe do Nexo RS15 – 4 pin 1m                        6

Okablowanie głośnikowe do Nexo RS15 4pin – 10m                       2

wciągnik ręczny Yale 0,5T           2

piny zapasowe do Geo S               1

Pin z blokadą do Nexo Geo S    4

BIP