Pracownia Plastyczna

Zajęcia: Poniedziałki: 16:45, 18:00                            Wtorki: 16:00, 17:15
Środy: 16:45, 18:00
Kontakt: tel. 58 682 35 71
Miejsce: CKiS, sala plastyczna (nr 4)

Zajęcia plastyczne dla dzieci, są wspaniałym czasem na zapoznanie się z warsztatem przyszłego artysty, wykonanie własnych prac i rozwijanie wyobraźni artystycznej. Pracownia Plastyczna jest miejscem gdzie można puścić wodze fantazji i wyobraźni. Uczestnicy pracują w technikach: farby, ołówek, collage, sitodruk. Rezultaty tych działań są nagradzane na międzynarodowych  konkursach plastycznych.

Galeria prac uczestników sekcji w roku szkolnym 2021/2022

sekcja plastyczna