Konkurs na nazwę

Wymyśl nazwę dla roweru i zgarnij nagrodę Veturilo w Warszawie, Wavelo w Krakowie. A jaką nazwę będzie miał System Roweru Metropolitalnego? Zdecydują o tym mieszkańcy. Od 26 marca na stronie www.rowermetropolitalny.pl można zgłaszać propozycje nazw. Budowa systemu roweru miejskiego jest ogromnym sukcesem współpracy metropolitalnej. Realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia mobilności podróżnych, stworzenia atrakcyjnej alternatywy poruszania się oraz uzupełnić istniejący system komunikacji miejskiej. Aktywne włączanie mieszkańców w prace nad projektem ma pozytywnie wpłynąć na stopniową zmianę zachowań komunikacyjnych. Pierwszym krokiem będzie możliwość zaproponowania własnej nazwy Roweru Metropolitalnego. Konkurs na nazwę SRM podzielony jest na dwa etapy. I etap polegający na zgłaszaniu propozycji nazw poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie rowermetropolitalny.pl trwać będzie do 8 kwietnia. – Nazwa powinna nawiązywać do Obszaru Metropolitalnego, rowerów, mobilności miejskiej i składać się z maksymalnie 2 wyrazów – mówi Krzysztof Perycz – Szczepański, kierownik projektu „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S” – Zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać uzasadnienie tej nazwy – dodaje. Między 8 a 15 kwietnia kapituła złożona z przedstawicieli lokalnych mediów oraz Biura Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, który jest organizatorem konkursu, wyłoni od 3 do 5 nazw, które zakwalifikują się do ścisłego finału. II etap konkursu ruszy 16 kwietnia i potrwa tydzień – wtedy internauci będą mogli oddać głos na jedną, wybraną przez siebie propozycję. – Chcemy wybrać nazwę, która stanie się swego rodzaju marką. Kojarzona będzie z najnowocześniejszym w Europie systemem rowerów publicznych. – mówi Michał Glaser, dyrektor biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot i dodaje: Autor zwycięskiej nazwy otrzyma także atrakcyjną nagrodę: 6-letni karnet na korzystanie z Roweru Metropolitalnego. Oprócz zwycięzcy konkursu, nagrody przewidziano też dla autorów pozostałych nazw zakwalifikowanych do finału w postaci rocznych karnetów na przejazdy metropolitalnym rowerem. Głosujących również nie ominą drobne podarunki. Spośród nich kapituła wybierze te, które najbardziej kreatywnie uzasadniły wybór nazwy i nagrodzi je voucherami do kina, miesięcznymi karnetami na Rower Metropolitalny czy gadżetami od Partnerów. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 17.218.259 zł.