Akcja Zima 2019

Zapraszamy do wspólnego spędzenia ferii zimowych 2019!

W tym roku spotykamy się od 11.02.2019 do 22.02.2019 (z wyjątkiem weekendu).

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 7 – 12 lat i trwają od godziny 10.00 do 14.00.

Spotykamy się w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, ul. Chopina 34, a w piątki w Faktorii Handlowej przy ul. Zastawnej.

Szczegółowy harmonogram w przygotowaniu.

Kwestionariusz będzie dostępny na stronie.

O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby, które dostarczą oryginał kwestionariusza z podpisem opiekuna prawnego, ponadto w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z gminy miejskiej Pruszcz Gdański.

Więcej informacji wkrótce…