AKCJA ZIMA 2020

Akcja Zima 2020 odbywa się od 13 do 24 stycznia, w godzinach od 10:00 do 14:00.

Zapraszamy dzieci z Pruszcza Gdańskiego w wieku od 7 do 12 lat (liczy się wiek metrykalny, nie rocznik).

Zapisy na Akcję Zima 2020 rozpoczynają się 7 stycznia o godzinie 8:00 w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu, ul. Chopina 34, II piętro.

Należy przynieść wypełniony i podpisany kwestionariusz, zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz oświadczenie uczestnika (wzory wkrótce będą dostępne do pobrania poniżej), lub uzupełnić dokumenty na miejscu. Dokumenty muszą być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Kwestionariusz Akcja Zima 2020

Regulamin Akcja Zima 2020

Zgoda na wykorzystanie wizerunku Akcja Zima 2020

Ilość miejsc jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

O wyniku poinformujemy SMSem.

 

Dla każdego coś miłego, zgodnie z poniższym harmonogramem:

13.01.20 Warsztaty Teatralne Sala kinowa / Szklana CKiS
14.01.20 Warsztaty komiksowe
Joga
Sala Szklana CKiS
15.01.20 Seans kinowy
Warsztaty taneczne
Sala kinowa / Szklana CKiS
16.01.20 Warsztaty kreatywne
Zumba
Sala Szklana CKiS
17.01.20 Zabawy na Faktorii Faktoria Handlowa
20.01.20 Warsztaty Teatralne Sala kinowa / Szklana CKiS
21.01.20 Warsztaty Malarskie
Edukacja – Segregacja
Sala Szklana CKiS
22.01.20 Seans kinowy
Taekwon – do
Sala kinowa / Szklana CKiS
23.01.20 Warsztaty kreatywne Sala Szklana CKiS
24.01.20 Zabawy na Faktorii Faktoria Handlowa

* Harmonogram może ulec zmianie.

INFORMACJE DLA RODZICÓW:

  1. Uczestnicy są pod opieką instruktorów w czasie trwania zajęć. Prosimy przyprowadzać dzieci nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i punktualne odbieranie. Wyjątkowo przez seansami kinowymi prosimy przyjść najpóźniej o 9:50.
  2. Zachęcamy do tego, aby dzieci nie przynosiły ze sobą cennych urządzeń.
  3. Każdy uczestnik powinien być przygotowany do zajęć:
  • posiadać odpowiednie obuwie – w razie potrzeby sportowe obuwie zmienne na zajęcia sportowe i taneczne,
  • posiadać stój dopasowany do zajęć – strój sportowy podczas zajęć ruchowych, ew. dodatkowe okrycie lub ubranie na zmianę podczas warsztatów kreatywnych,
  • posiadać prowiant oraz wodę, zwłaszcza podczas zajęć sportowych,
  • posiadać matę do ćwiczeń podczas zajęć jogi,
  • być przygotowany do warunków pogodowych (możliwe wyjścia na spacery),
  1. W przypadku konieczności wycofania dziecka z zajęć, należy powiadomić o tym organizatorów w możliwie najkrótszym czasie.