Ankieta

„Szanowni Państwo,

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału  w Badaniu ankietowym dotyczącym potrzeb i oczekiwań mieszkańców, warunków życia i kierunków rozwoju miasta Pruszcz Gdański.

 Badanie ankietowe kierowane do Państwa stanowi istotną część prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020-2030. Określenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców umożliwi władzom samorządowym oraz autorom strategii poznanie poglądów i opinii w najważniejszych dla rozwoju miasta aspektach.

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do wypełniania ankiety. Kwestionariusz zawiera łącznie 32 pytania i jego wypełnienie zabierze maksymalnie 10 minut.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://eu-consult.info.pl/2/index.php/929724?newtest=Y&lang=pl

Ankieta jest anonimowa – wszelkie zebrane informacje będą wykorzystane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień, a wypełnione przez Państwa kwestionariusze nie będą publicznie udostępniane. Wyniki badania będą wykorzystane do opracowania diagnozy strategicznej dotyczącej warunków życia w mieście  oraz sformułowania przemyślanych i uzasadnionych propozycji kierunków rozwoju Pruszcza Gdańskiego.

Udział w ankiecie jest dobrowolny. Mogą Państwo odmówić udzielenia odpowiedzi na niektóre pytania.

Ankieta jest dostępna również na stronie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański:

https://www.pruszcz-gdanski.pl/633,ogloszenia?tresc=8534