Korzystanie z boisk i obiektów sportowych

Od dnia 05.05.2020 r. od godziny 12.00 zostaną udostępnione do ćwiczeń i treningów niżej wymienione obiekty sportowe:

-boiska sportowe i skate park przy CKiS Pruszcz Gdański

– boisko wielofunkcyjne i skate park na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria.

Boisko przy ul. Tysiąclecia oraz boisko przy ul. Modrzewskiego pozostają dalej zamknięte ze względu na obowiązujący reżim sanitarny.

Zasady  korzystania z obiektów sportowych w czasie pandemii covid – 19

  1. Osoby korzystające z boiska winni zgłosić do zarządzającego boiskiem liczbę osób wchodzących na boisko
  2. Z boiska jednorazowo może korzystać 6 osób + trener
  3. Przed wejściem na boisko uczestnicy powinni zdezynfekować ręce
  4. Na boisku maseczki nie obowiązują jednak należy zachować dystans społeczny.
  5. Zachować 15 minutową przerwę pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami lub w inny sposób ograniczyć kontakt pomiędzy grupami.
  6. Wyłączone jest korzystanie z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą).