Otwieramy boiska

Od dnia 08.06.2020 r. zostaną udostępnione do ćwiczeń i treningów obiekty sportowe:

– boisko przy ul. Tysiąclecia

– boisko przy ul. Modrzewskiego

Zasady  korzystania z obiektów sportowych w czasie pandemii covid – 19

  1. Osoby korzystające z boiska winni zgłosić do zarządzającego boiskiem liczbę osób wchodzących na boisko.
  2. Z boiska jednorazowo może korzystać 150 osób.
  3. Przed wejściem na boisko uczestnicy powinni zdezynfekować ręce.
  4. Na boisku maseczki nie obowiązują jednak należy zachować dystans społeczny.
  5. Zachować 15 minutową przerwę pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami lub w inny sposób ograniczyć kontakt pomiędzy grupami.