AKCJA LATO 2020

Zachęcamy do udziału w Akcji Lato 2020.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z Pruszcza Gdańskiego w wieku od 7 do 12 lat (liczy się wiek metrykalny, nie rocznik). W tym roku będziemy się spotykać w Faktorii Handlowej w godzinach 10:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku. Zajęcia odbędą się w trzech turnusach:

 • 3.08.2020 r. –   7.08.2020 r. dla dzieci w wieku od 7 do 8 lat,
 • 10.08.2020 r. – 14.08.2020 r. dla dzieci w wieku od 9 do 10 lat
 • 17.08.2020 r. – 21.08.2020 r. dla dzieci w wieku od 11 do 12 lat.

Zapisy rozpoczynają się 28 lipca o godzinie 8:00 w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu, ul. Chopina 34, II piętro.

Należy przynieść wypełniony i podpisany kwestionariusz i zgodę na wykorzystanie wizerunku (wzory dostępne wkrótce do pobrania poniżej), lub uzupełnić dokumenty na miejscu. Pierwszego dnia turnusu należy dostarczyć Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka. Dokumenty muszą być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Regulamin AL 2020

Kwestionariusz AL 2020

Oświadczenie o stanie zdrowia

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Ilość miejsc jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z gminy miejskiej Pruszcz Gdański. O wyniku poinformujemy SMSem.

 

W związku z ryzykiem zakażenia dzieci COVID-19 wprowadzamy określone warunki uczestnictwa:

 • Liczba uczestników ograniczona do 12 osób w grupie,
 • Konieczność zasłaniania nosa i ust przez uczestników i kadrę prowadzącą zajęcia, rodzice zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w indywidualne osłony nosa i ust,
 • Zalecenie zachowania dystansu społecznego,
 • Konieczność częstego mycia rąk wodą bieżącą z mydłem lub dezynfekcji rąk przez uczestników i kadrę prowadzącą zajęcia (dostęp do środków do dezynfekcji rąk oraz rękawiczek jednorazowych zapewnia CKiS),
 • Konieczność złożenia przez rodziców/opiekunów prawnych Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka,
 • Wprowadzenie Regulaminu uczestnictwa, który zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego,
 • Zajęcia odbywać się będą w miarę możliwości na świeżym powietrzu. W przypadku, gdy wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie zajęć na zewnątrz, do dyspozycji pozostaje Hala Targowa. Wielkość sali umożliwia zachowanie dystansu społecznego, wszystkie sprzęty (stoły, krzesła, klamki) będą regularnie dezynfekowane.
 • Posiłki nie są zapewniane przez CKiS, w programie przewidziane są przerwy na posiłek przyniesiony przez uczestnika(ok. godz. 12:00). W tym celu wyznaczymy miejsce umożliwiające zachowanie dystansu społecznego lub udostępniamy Halę Targową. W piątek na zakończenie turnusu odbędzie się ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek (prowiant zapewniają rodzice).

Zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na wprowadzone procedury i wytłumaczenie dzieciom konieczności ich przestrzegania.

DODATKOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW:

 1. Uczestnicy są pod opieką pracowników CKiS w czasie trwania zajęć. Prosimy przyprowadzać dzieci nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i punktualne odbieranie.
 2. Zachęcamy do tego, aby dzieci nie przynosiły ze sobą cennych urządzeń.
 3. Każdy uczestnik powinien być przygotowany do zajęć:
 • posiadać odpowiednie obuwie,
 • posiadać stój dopasowany do zajęć i warunków pogodowych,
 • posiadać prowiant oraz wodę,
 1. W przypadku konieczności wycofania dziecka z zajęć, należy powiadomić o tym organizatorów w możliwie najkrótszym czasie.

 

Zapraszamy do udziału w Akcji Lato 2020. Dla każdego coś miłego, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram zajęć Akcja Lato 2020

Poniedziałek

Zajęcia integracyjne, Warsztaty mydlarskie i manualne

Wtorek

Foto warsztaty, Gra terenowa, Gry plebejskie

Środa

Warsztaty manualne, Bransoletki przyjaźni

Czwartek

Dzień gocki (lepienie z gliny, łuki, gocki spacer, runy)

Piątek

Warsztaty tkackie, Ognisko na zakończenie turnusu

* Harmonogram może ulec zmianie