Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych

Zorganizuj czas swojemu dziecku! Zapisz je na bezpłatne szkolenie:

„Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”.

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat do wzięcia udziału w zajęciach online.

Szkolenie zakłada 15 spotkań dwugodzinnych (godziny lekcyjne + 5 minut przerwy) oraz jednogodzinne wprowadzenie.

Zaczynamy 26.02.2021 r. od godz. 16:30 do 18:55. Pozostałe zajęcia odbędą się w marcu: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 17:00 do 18:35. (Zastrzegamy możliwość zmiany harmonogramu).

Zapisać się można mailowo, wysyłając zgłoszenie na adres: bienkowska@pruszcz-gdanski.pl. Na zgłoszenia czekamy do 12.02.2021 r.
Oryginały (deklaracja i oświadczenie czytelnie wypełnione i podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego) należy dostarczyć do CKiS do 17.02.2021 r.

Dokumenty do pobrania:
Deklaracja – uczestnik poniżej 13 r.ż.
Oświadczenie – uczestnik poniżej 13 r.ż.
Deklaracja – uczestnik powyżej 13 r.ż.
Oświadczenie – uczestnik powyżej 13 r.ż.
Regulamin

Od stycznia bierzemy udział w projekcie „Sieć na Kulturę w podregionie gdańskim” organizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Projekt kierowany jest do gminnych samorządowych instytucji kultury – GSIK (obejmuje instytucje kultury prowadzone na szczeblu gminnym).

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników GSIK poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, a także rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.

My już jesteśmy po szkoleniu teraz czas na Was!

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!