ZAJĘCIA GRAFICZNE ONLINE DLA DZIECI – 3 EDYCJA

szkolenie graficzne

 

Zapraszamy do 3 edycji kultowych warsztatów! 

Zorganizuj czas swojemu dziecku! Zapisz je na bezpłatne szkolenie:

„Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”.

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat do wzięcia udziału w zajęciach online.

Szkolenie składa się z 1 spotkania trzygodzinnego oraz 8 spotkań czterogodzinnych (godziny lekcyjne + 5 minut przerwy).

Zaczynamy w czwartek 18.11.2021 r. 

Szczegółowy harmonogram warsztatów:

DATA SZKOLENIA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY SZKOLENIA
18-11-2021 CZWARTEK 17:00 – 20:00
24-11-2021 ŚRODA 16:00 – 19:00
02-12-2021 CZWARTEK 17:00 – 20:00
08-12-2021 ŚRODA 16:00 – 19:00
16-12-2021 CZWARTEK 17:00 – 20:00
22-12-2021 ŚRODA 16:00 – 19:00
29-12-2021 ŚRODA 17:00 – 20:00
30-12-2021 CZWARTEK 16:00 – 19:00


Dokumenty do pobrania:

Oryginały (deklaracja i oświadczenie czytelnie wypełnione i podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego) należy dostarczyć do CKiS do 12.11.2021 r.

Zapisać się można mailowo, wysyłając zgłoszenie na adres:
swatek@pruszcz-gdanski.pl. Na zgłoszenia czekamy do 11.11.2021 r.

Deklaracja – uczestnik poniżej 13 r.ż.
Oświadczenie – uczestnik poniżej 13 r.ż.
Deklaracja – uczestnik powyżej 13 r.ż.
Oświadczenie – uczestnik powyżej 13 r.ż.
Regulamin

Od stycznia bierzemy udział w projekcie „Sieć na Kulturę w podregionie gdańskim” organizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Projekt kierowany jest do gminnych samorządowych instytucji kultury – GSIK (obejmuje instytucje kultury prowadzone na szczeblu gminnym).

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników GSIK poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, a także rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.

My już jesteśmy po szkoleniu teraz czas na Was!

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!