SZELMOSTWA LISA WITALISA – POLSKO-UKRAIŃSKA WERSJA JĘZYKOWA

SZELMOSTWA LISA WITALISA w podwójnej wersji językowej na Scenie Letniej w Pruszczu Gdańskim

Serdecznie zapraszamy na znakomite SZELMOSTWA LISA WITALISA w polskiej i ukraińskiej wersji językowej! Przedstawienie zostanie zaprezentowane w niedzielę, 3 lipca o godzinie 14.00 na Scenie Letniej Teatru Wybrzeże w Pruszczu Gdańskim. Wstęp wolny!

O SPEKTAKLU

SZELMOSTWA LISA WITALISA to klasyka literatury dziecięcej w nowej odsłonie. Witalis to lis nad lisy. O jego nietuzinkowym sprycie krążą niesamowite opowieści. Splendoru dodaje mu wspaniały ogon: „Gdy Witalis kroczył drogą, wpierw widziano jego ogon, co jak ruda chmura zwisa, a dopiero potem – lisa”. Przewrotny i wyrachowany rudzielec potrafi zjednać sobie przychylność mieszkańców lasu. Obiecując przysłowiowe „gruszki na wierzbie” zostaje wybrany na prezydenta leśnej wspólnoty. Czy takiego przywódcy chciały zwierzęta? Historia przebiegłego szelmy, który realizuje swoje niecne plany kosztem swoich pobratymców, jest w istocie swoistą parodią demokracji. To spektakl dla dzieci i dla rodziców, dla babć, dziadków, cioć i wujków… Przygody Witalisa bawią i uczą międzypokoleniowo, nie tracąc na aktualności.

Grażyna Antoniewicz, Dziennik Bałtycki

Jan Brzechwa
SZELMOSTWA LISA WITALISA
Reżyseria: Joanna Zdrada
Scenografia i kostiumy: Anna Kaczkowska i Pavel Hubicka
Muzyka: Miłosz Sienkiewicz
Projekt plakatu: Jakub Zasada
Realizacja form zwierzęcych: Daria Wawrzkiewicz, Ola Stawik
Charakteryzacja manekinów: Michał Laurentowski
Rekwizyty: Natalia Gwiazdowska
Współpraca plastyczna: Anna Chabowska, Kaja Kumor, Małgorzata Tegowska

W spektaklu występują: Monika Chomicka-Szymaniak-Wiewiórka, Anna Kociarz-Narratorka, Agata Woźnicka-Niedźwiedzica, Piotr Chys-Lis Witalis, Jerzy Gorzko-Wilk, Piotr Łukawski-Niedźwiedź, Paweł Pogorzałek-Ryś.

Asystent reżysera: Anna Kociarz
Inspicjent: Jerzy Kosiła

Spektakl odpowiedni dla dzieci w przedziale wiekowym 5-10 lat

———————————————————

ВИТІВКИ ЛИСА ВІТАЛІСА двома мовами на Літній Сцені в Прущі Ґданському

Щиро запрошуємо вас на прекрасні ВИТІВКИ ЛИСА ВІТАЛІСА польскою і українською мовами! Показ вистави відбудеться в неділю, 3 липня о 14.00 годині на Літній Сцені Театру Вибжеже в Прущі Ґданському. Вхід безкоштовний!

ВИТІВКИ ЛИСА ВІТАЛІСА це класика дитячої літератури у новій аранжації. Віталіс – незвичний лис. Про його небувалі хитрощі ходять легенди. До того ж має він величний хвіст: “Як зустрінеш Віталіса, то побачиш хвіст і лиса, чудернацьке полотно – хто із них несе кого?”. Спритний герой вміє зачарувати мешканців лісу. Обіцяє їм різні дива і звірі обирають лиса президентом лісу. Чи такого правителя хотіли мати звірі? Історія підступної пронири, що за рахунок інших втілювала свої забаганки, є в певний спосіб пародією демокрації. Це спектакль для дітей і батьків, для бабусь і дідусів, для тітки і дядька…Пригоди Віталіса втішають і вчать різні покоління, не втрачаючи своєї актуальності.

Гражина Антоневич, Джєнік Балтицкі.

Ян Бжехва
ВИТІВКИ ЛИСА ВІТАЛІСА
Режисерія: Йоанна Здрада
Декорації і костюми: Анна Качковська і Павел Хубіцка
Музика: Мілош Сенкевич
Плакат: Якуб Засада
Реалізація форм звірів: Варія Вавжкевич, Оля Ставік
Манекени: Міхал Лаурентовські
Реквізити: Наталія Гвяздовська
Художня співпраця: Анна Хабовська, Кая Кумор, Мавгожата Тенговська

У спектаклі беруть участь: Моніка Хоміцка-Шиманяк – Білка, Анна Кочяж – Оповідачка, Агата Возніцка – Ведмедиця, Пьотр Хис – Лис Віталіс, Єжи Гожко – Вовк,, Пьотр Ликавський – Ведмідь, Павел Погожалек – Рись.

Асистент режисера: Анна Кочяж
Інспіціент: Єжи Кошіла

Вистава відповідна для дітей віком від 5 до 10 років

lis witalis UA