Zapisy na zajęcia

W piątek 1.10.2021 o godzinie 8:00 rozpoczniemy zapisy do sekcji w roku szkolnym 2021/2022.
Zajęcia dodatkowe Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim skierowane są do mieszkańców miasta Pruszcz Gdański.

Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy. Decyduje kolejność zgłoszeń – również w przypadku uczestniczących
w zajęciach w latach poprzednich.

Potwierdzeniem zgłoszenia jest dostarczenie do CKiS czytelnie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza (w przypadku osób niepełnoletnich podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego). Wszystkie dokumenty i harmonogram zajęć dostępne są w zakładce O nas -> Zapisy na zajęcia